Welkom in het Wijkgezondheidscentrum De Wille

In wijkgezondheidscentrum De Wille biedt een multidisciplinair team en een groep vrijwilligers eerstelijnsgezondheidszorg aan. Het centrum richt zich hierbij tot de inwoners van Willebroek en deelgemeenten.

Het gezondheidscentrum wil niet alleen curatieve maar ook preventieve gezondheidszorg aanbieden. Er wordt gestreefd naar een zo laag mogelijke drempel tot de gezondheidszorgen, vandaar ook dat er gewerkt wordt binnen een forfaitair betalingssysteem.

Wat als we gesloten zijn?

Weekdagen na 19u

Op weekdagen na 19u kan je terecht bij de lokale avondwachtdienst. Bel naar het nummer 03 886 16 16.

Weekends en feestdagen

Tijdens weekends en op feestdagen kan je terecht bij Huisartsenwachtpost N16:

Weekends: vrijdagavond vanaf 19u00 tot maandagochtend 7u00.
Feestdagen: avond voordien 19.00 tot volgende ochtend 7.00

Adres: Kleine Amer 24b, 2870 Puurs-Sint-Amands

Telefoonnummer: 03 886 16 16

Wat is een wijkgezondheidscentrum?
Door het forfaitair betalingssysteem hoef je als patiënt niks te betalen.

Nieuws

WGC De Wille

Patiëntenstop

Beste patiënt,
 
Helaas heeft het Wijkgezondheidscentrum De Wille het maximum aantal patiënten bereikt. Om steeds kwalitatieve zorg te blijven bieden, zijn we genoodzaakt om een patiëntenstop in te voeren. Dit wil zeggen dat gekende patiënten nog steeds welkom zijn, maar dat wij geen nieuwe patiënten meer inschrijven.
 
Onze excuses hiervoor.