Dr. Elisa Van Assche verlaat De Wille

Wij delen u mee dat Dr. Elisa Van Assche het wijkgezondheidscentrum zal verlaten vanaf februari 2024. Haar laatste werkdag is gepland op 31 januari 2024. Wij willen Dr. Van Assche hartelijk bedanken voor haar toewijding en professionele inzet gedurende haar tijd hier.

Dr. Elisa wil graag deze gelegenheid aangrijpen om haar oprechte dank uit te spreken aan al onze patiënten voor het vertrouwen dat zij de afgelopen jaren in haar hebben gesteld.

Wij wensen haar alle succes in haar verdere carrière en zijn dankbaar voor de bijdrage die ze heeft geleverd aan onze praktijk. Als team blijven wij ons inzetten voor uw welzijn en staan we klaar om u te verwelkomen voor verdere zorg.

21 december 2023