FAQ

De enige voorwaarde om in te schrijven is dat je in de gemeente Willebroek (Willebroek, Tisselt, Blaasveld, Heindonk en Klein-Willebroek) woont en dat je in orde bent met je mutualiteit.

Ieder gezinslid moet zich apart inschrijven.

U kan zich inschrijven door telefonisch contact op te nemen met het onthaal. Of u kan het invulformulier bij de rubriek “inschrijven” invullen en dan nemen wij contact op met u.

Als u een afspraak gekregen hebt om u in te schrijven, brengt u per persoon dat ingeschreven moet worden het volgende mee:

  • identiteitskaart
  • 5 klevers van de mutualiteit

Één van de ouders, schrijft zijn kind, onder de 14 jaar, in.

Kinderen van gescheiden ouders kunnen ingeschreven worden als ze op het ziekenfondsboekje staan van de ouder die hen inschrijft. Beide ouders moeten akkoord gaan.

Wij werken uitsluitend op afspraak. Een afspraak kan je maken telefonisch (03/500.50.12) of aan het onthaal.

Op dit moment kan u nog steeds geen online afspraak maken. Wij laten tijdig weten, wanneer dit terug kan. 

Als je tijdens de openingsuren van het wijkgezondheidscentrum naar een andere huisarts gaat, betaalt de mutualiteit deze consultatie niet terug. Ook het wijkgezondheidscentrum betaalt deze consultatie niet terug.

Als je in het weekend of in de week na 19 uur dringend een huisarts nodig hebt, contacteer dan de wachtdienst.

Bel in de week vanaf 19u: 03/886.16.16 voor de huisarts van wacht in Willebroek

Ga in het weekend vanaf vrijdag 19u, op feest- en brugdagen naar de huisartsenwachtpost N16: Kleine Amer 24B (Brandweersite N16), 2870 Puurs; Tel:03/886.16.16

Je betaalt deze dokter. Breng nadien het prestatiebriefje van de huisarts van wacht binnen bij het onthaal. De kosten van de consultatie tijdens de wachtdienst betaalt het wijkgezondheidscentrum terug aan RIZIV-tarieven. Het remgeld betaal je zelf.

Sommige mensen kunnen zich om administratieve redenen niet aansluiten bij een ziekenfonds. Zij kunnen zich niet inschrijven in het wijkgezondheidscentrum, maar zij kunnen wel terecht bij de zorgverstrekkers van het wijkgezondheidscentrum. Wanneer zij naar het wijkgezondheidscentrum komen, zullen we samen bekijken hoe de betaling geregeld kan worden (vb. via dringende medische hulpverlening bij het OCMW, via Fedasil,…).

Je inschrijving, raadplegingen en huisbezoeken bij de huisarts, verpleegkundige en maatschappelijk werker kosten je niets.

Maar medicatie en wondverzorgingsmateriaal is wel zelf te betalen. De artsen van het wijkgezondheidscentrum zullen rekening houden met de kosten van geneesmiddelen. Ze zullen zoveel mogelijk generische geneesmiddelen voorschrijven die dezelfde werking hebben.

Neen, medicatie en wondverzorgingsmateriaal is niet gratis. De artsen van het wijkgezondheidscentrum zullen rekening houden met de kosten van geneesmiddelen. Ze zullen zoveel mogelijk generische geneesmiddelen voorschrijven die dezelfde werking hebben.

In het wijkgezondheidscentrum werken verschillende huisartsen. Zij werken met één medisch dossier en zijn allemaal op de hoogte van je gezondheidstoestand. Als u een afspraak maakt, kan u uw voorkeur doorgeven. Dit wil niet zeggen dat uw “voorkeur” arts beschikbaar is. Voor dringende consultaties de dag zelf kan je terecht bij de huisarts die aanwezig is in het wijkgezondheidscentrum.

Als het mogelijk is, kom je altijd zelf naar het wijkgezondheidscentrum. De zorgverstrekker komt enkel aan huis als u niet in staat bent om naar het WGC te komen.

Geef aan in het ziekenhuis dat u ingeschreven bent in het Wijkgezondheidscentrum De Wille. De verpleegkundige nazorg wordt via het wijkgezondheidscentrum georganiseerd. In het ziekenhuis krijgt u papieren mee voor de huisarts / verpleegkundige. Breng deze mee naar het wijkgezondheidscentrum.

Wij raden aan om eerst je huisarts te contacteren. De huisarts geeft u een verwijsbrief. De consultatie bij de specialist betaal je zelf. Voor de terugbetaling kan je terecht bij uw ziekenfonds.

Blijft u wonen in Willebroek? Geef dan gewoon uw nieuwe adres door aan het onthaal.

Verhuist u buiten Willebroek? Dan moet u zich uitschrijven. Verwittig het onthaal zodra u weet dat u buiten Willebroek gaat wonen, zodat we uw uitschrijving kunnen regelen. Om de uitschrijvingstermijn te kennen, contacteert u het onthaal of kijkt u bij de rubriek “uitschrijven”.

Patiënten kunnen zich uitschrijven door dit eerst telefonisch te melden, via het nummer 03 500 50 12. Daarna dienen patiënten een  formulier in te vullen aan het onthaal. Het wijkgezondheidscentrum bezorgt dit aan je ziekenfonds. Je inschrijving stopt dan ten laatste na twee maanden.