Wijkgezondheidscentrum De Wille zoekt een huisarts

– deeltijds

Derde Huisarts in wijkgezondheidscentrum De Wille

In het Wijkgezondheidscentrum De Wille biedt een multidisciplinair team van 12 medewerkers eerstelijnsgezondheidszorg aan. Het centrum richt zich hierbij tot de bewoners van Willebroek en de deelgemeenten.

Ons team bestaat momenteel uit huisartsen, een verpleegkundige, zorgkundige, maatschappelijk werker, eerstelijns kinderpsychologe, onthaalmedewerkers, coördinator en een groep onthaalvrijwilligers

Functieomschrijving

 • Verrichten van medische consultaties in het centrum
 • Op huisbezoek gaan wanneer patiënten zich niet kunnen verplaatsten (weinig huisbezoeken, 1-5/week)
 • Deelnemen aan intern en extern overleg
 • Samen met je collega- huisarts zorgen voor continuïteit in de huisartsgeneeskundige hulpverlening
 • Binnen de georganiseerde wachtdienst deelnemen aan weekwachten (vanuit de praktijk of eigen locatie in wachtgebied) en weekendwachten (wachtpost N16)

Profiel

 • Erkend geaccrediteerd huisarts zijn en doordrongen zijn van het belang van EBM
 • Zich kunnen terugvinden in het concept van een wijkgezondheidscentrum (meer info op http://www.vwgc.be.
 • Zin om te werken met een patiëntengroep met een aanzienlijk aandeel personen in maatschappelijk kwetsbare situaties
 • Het boeiend vinden om te werken met een multiculturele patiëntengroep
 • Samenwerking in team als uitgesproken pluspunt beschouwen
 • Werken in een forfaitair werkende praktijk is niet combineerbaar met een zelfstandige praktijk als huisarts, wel met andere jobs waar niet per prestatie verloond wordt (bv consultaties Kind en Gezin, een lesopdracht,…)

Jobgerelateerde competenties

 • De symptomen en disfuncties vaststellen
 • De leefomgeving van de persoon met zorgbehoefte bij het onderzoek insluiten
 • Het klinisch onderzoek uitvoeren
 • De vraag van de persoon met zorgbehoefte identificeren
 • Bijkomende informatie opzoeken in het medisch dossier
 • De behandeling bepalen en de medische verzorging verstrekken
 • Het medisch voorschrift opstellen
 • De persoon met zorgbehoefte uitleg geven over de behandeling
 • Adviseren over een gezond leven
 • Het medisch dossier actualiseren (onderzoeksresultaten, voorschrift, …)
 • De medisch-administratieve documenten invullen (zorgblad, zwangerschapsverklaring, …)
 • Problemen en risicosituaties opsporen
 • De persoon met zorgbehoefte naar professionals oriënteren of betrokken diensten contacteren

Persoonsgebonden competenties

 • Samenwerken
 • Communiceren

Aanbod

 • Contract van onbepaalde duur of bepaalde duur (duur overeen te komen), voorziene startdatum mei 2024 of bespreekbaar
 • Contract van 22u per week (uren bespreekbaar meer/minder uren ook mogelijk)
 • Administratieve omkadering en voltijds onthaal
 • Een boeiende job in een WGC in volle ontwikkeling

en nog tal van voordelen zoals:

 • Wettelijk aantal vakantiedagen + 2 extralegale vakantiedagen
 • Woon-werkverkeer vergoeding
 • Vergoeding van dienstverplaatsingen met eigen wagen of fiets
 • Wettelijk vakantiegeld
 • Eindejaarspremie
 • Attractiviteitspremie
 • Wij staan in voor lidmaatschapsbijdragen van de bijdrage orde der artsen en bijdrage kring
 • Uitgeruste praktijk, medische programma en agendasysteem
 • Je krijgt alle voordelen van het bediendestatuut: Doorbetaling loon tijdens vakantiedagen, recht op vakantiegeld, recht op ouderschapsverlof en kinderbijslag als je aan de voorwaarden voldoet, loon voor de wettelijke feestdagen en voor de vervangingsdagen van wettelijke feestdagen die vallen op een zondag of op een dag waarop niet wordt gewerkt, loon voor dagen van klein verlet, stijgend loon naarmate je anciënniteit stijgt.

Hoe solliciteren?

Stuur jouw motivatiebrief en CV naar nadia.tajjiou@wgcdewille.be

Startdatum: zo snel mogelijk.

9 juli 2024